धितोपत्र बोर्डका सदस्यले सेयर किन्न नपाउनेगरी आचार संहिता लागू

धितोपत्र बोर्डका सदस्यले सेयर किन्न नपाउनेगरी आचार संहिता लागू


नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजारमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सेयरमा लगानी गर्न नपाउने गरी आचारसंहिता लागू गरेको छ।

आचारसंहिताअनुसार बोर्ड सदस्यले आफ्नो कार्यकालमा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न तथा दोश्रो बजारमा समेत धितोपत्र खरिदबिक्री गर्न नपाइने भएको छ।

बोर्ड सदस्यले कुनै पनि धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत सङ्गठित संस्था वा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन प्रक्रियामा रहेका सङ्गठित संस्थामा सञ्चालक, सल्लाहकार तथा पारिश्रमिक वा शुल्क पाउने गरी पूर्णकालीन पदाधिकारीको रुपमा रहन पाउने छैन।

आचारसंहिता अनुसार बोर्ड सदस्यले ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुनै कुरा वा बोर्ड वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त गरेको वा आफूले लेखेको वा सङ्कलन गरेको कुनै सूचना, कागजात वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट बोर्डको अहितहुने गरी बाहिरका व्यक्ति तथा कुनै पनि किसिमका सञ्चार माध्यमलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले सङ्केत वा प्रकट गर्न पाइने छैन।

बोर्डको काममा कुनै पनि प्रकारले असर पर्ने गरी बोर्ड सदस्यले पूर्व स्वीकृतिबिना कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार माग्न, स्वीकार गर्न वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यबाट स्वीकार गराउन नपाइनेजस्ता व्यवस्था आचारसंहितामा समेटिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.